จำหน่ายเคมีภัณฑ์, ขายสารเคมีในอุตสาหกรรม เช่น สารเคมีบำบัดน้ำเสีย , ขายส่งเคมีเกษตร , เคมีงานอลูมิเนียม, สแตนเลส , เคมีโรงงานผงซักฟอก (ดีโทรเจน) , เคมีโรงงานน้ำตาล , เคมีโรงงานน้ำแข็ง , เคมีโรงงานผลิตน้ำผลไม้ , โรงงานปลากระป๋อง , เคมีบ่อสาหร่าย ,กรดกัดแก้ว , สารเคมีที่ใช้ในสินค้าไม้ , เคมีนาเกลือ , เคมีทำความสะอาดเครื่องจักร , เคมีทำให้ยางแข็งตัว , เคมีผลไม้อบแห้ง และ เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ

ลำดับขายสารเคมีความเข้มข้นOriginalPackingรูปเคมี
1โซดาไฟ Sodium hydroxide 32 %32%LocalTank Car,25Kgs
ขายโซดาไฟเกล็ด

ขายโซดาไฟเกล็ด

2โซดาไฟ Sodium hydroxide 50 %50%LocalTank Car,30, 300Kgs
3ไฮคลอร์ Sodium hypochloride 10 %10%LocalTank Car,20Kgs
4กรดเกลือ hydrochloric Acid 35%35%LocalTank Car,1000, 200, 25, 20Kgs
5โซดาไฟเกล็ด Sodium Hydroxide 98%Text of link98%อาซาฮี25Kgs
6โซดาไฟเกล็ด Sodium Hydroxide 99%99%จีน25Kgs
7โซดาไฟไข่มุก Caustic Soda Micropearls 99%99%อาซาฮี25Kgs
โซดาไฟไข่มุก

โซดาไฟไข่มุก

8โซดาไฟไข่มุก Caustic Soda Micropearls 99%99%ไต้หวัน25Kgs
9โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ Potassium Hydroxide 90%90%เกาหลี25Kgs
ขายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์

ขายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์

10โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ Potassium Hydroxide 95%95%ญี่ปุ่น25Kgs
11โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ Caustic Potash Solution 48%48%Local280Kgs/Drum
12โปตัสเซียมไนเตรท Potassium Nitrateชิลี25Kgs
ขายPotassium Nitrate

ขายPotassium Nitrate

13โปตัสเซียมคาร์บอเนต Potassium Carbonateอาซาฮี25Kgs
Potassium Carbonate

Potassium Carbonate

14โปตัสเซียมคาร์บอเนต Potassium Carbonateเกาหลี25Kgs
15กรดซัลฟามิค Sulfamic Acidจีน25Kgs
16กรดโครมิค Chromic Acidเยอรมัน25Kgs
17Antifoam F124Local20Kgs
18โซเดียมคลอเรท Sodium chlorateฟินแลนด์25Kgs
19เอทานอล Ethanol 99%อังกฤษ2.5Liters/Bottle
20กรดไนตริก Nitric Acid 68%68%เกาหลีTank Car,280, 35Kgs
ขายNitric Acid

ขายกรดไนตริก

21กรดไนตริก Nitric Acid 10%10%เกาหลี1000Kgs/Drum
22กรดฟอสฟอริค Phosphoric Acid 85%85%จีน330,280,35Kgs , Tank car
ขายPhosphoric Acid

ขาย กรดฟอสฟอริค

23กรดกํามะถัน Sulfuric Acid20%LocalTank Car
24กรดกํามะถัน Sulfuric Acid50%LocalTank Car, 25 Kgs
25กรดกํามะถัน Sulfuric Acid70%LocalTank Car, 30 Kgs
26กรดกํามะถัน Sulfuric Acid98%LocalTank Car,35, 30Kgs
ขาย กรดกำมะถัน

ขาย กรดกำมะถัน

27กํามะถันผง Sulphur Powder325Local25Kgs
28กํามะถันก้อน Sulphur BatteriesLocal50Kgs/Bag
29กรดฟอร์มิค Formic Acid85%Local30Kgs
30กรดฟอร์มิค Formic Acid85%จีน25Kgs
31กรดฟอร์มิค Formic Acid94%เยอรมัน35Kgs
32กรดฟอร์มิค Formic Acid94%ฟินแลนด์36Kgs
33Activated Carbon YL-303จีน20Kgs
34Activated Carbon GA-1จีน25Kgs
35Activated Carbon Cargon 1240จีน25Kgs
36PAC 008 Poly Aluminium Chlorideจีน25Kgs
ขายPoly Aluminium Chloride-PAC แพค(ผง)

ขาย PAC แพค(ผง)

37PAC 9000 Poly Aluminium Chlorideจีน25Kgs
ขายPoly Aluminium Chloride-PAC แพคน้ำ

ขายPoly Aluminium Chloride-PACน้ำ

38PAC 9003 Poly Aluminium Chlorideจีน25Kgs
39PAC 9004 Poly Aluminium Chlorideจีน25Kgs
40PAC 9005 Poly Aluminium Chlorideจีน25Kgs
41Polymer (anion) A2706USA25Kgs
42Polymer (cation) C3807USA25Kgsขายสารเคมีสำหรับบำบัดน้ำเสีย
43โซดาแอชไลท์ Sodium Carbonate-Lightเกาหลี25,40, 50Kgs
ขายโซดาแอช-ไลท์

ขาย Sodium Carbonate-Light

44โซดาแอชเด้นท์ Sodium Carbonate-Denseอเมริกา25,50Kgs
45คลอรีนผง Calcium Hypochloride65%จีน50Kgs
46คลอรีนเม็ด Calcium Hypochloride65%จีน50Kgs
47คลอรีนเม็ด Calcium Hypochloride70%จีน40Kgs
48คลอรีน Granular Calcium Hypochloride90%จีน50Kgs
49คลอรีนผง Calcium Hypochloride90%จีน50Kgs
50คลอรีนเม็ด Calcium Hypochloride90%(ญี่ปุ่น)50Kgs
51แม็กนีเซียมคลอไรด์ Magnesium Chlorideอิสราเอล25,50Kgs
 ขายแม็กนีเซียม คลอไรด์

ขายMagnesium Chloride

52แม็กนีเซียมซัลเฟด Magnesium Sulfate : MonoLocal25Kgs
แม็กนีเซียมซัลเฟด Magnesium Sulfate : Mono

แม็กนีเซียมซัลเฟด Magnesium Sulfate : Mono

53แอมโมเนียน้ำ Ammonium Hydroxide27%Local180,22,18Kgs, Tankcar
ขายแอมโมเนียน้ำ

ขายแอมโมเนียน้ำ

54แอมโมเนียมคลอไรด์ Ammonium Chlorideจีน25,50Kgs
ขายเคมีAmmonium Chloride แอมโมเนียม คลอไรด์

ขายเคมีAmmonium Chloride แอมโมเนียม คลอไรด์

55แอมโมเนียมซัลเฟต Ammonium Suffateจีน50Kgs
ขายแอมโมเนียม ซัลเฟต

ขายแอมโมเนียม ซัลเฟต

56โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ Ammonium Metabisulphiteจีน25Kgs
57ปูนขาว Calcium Hydroxide , Lime100, 300, 500Local20,25,50Kgs
ขายCalcium Hydroxide ปูนขาว

ขายCalcium Hydroxide ปูนขาว

58กรดบอริค ตราช้าง Boric acidUSA25Kgs
ขายBoric Acid

ขาย กรดบอริค

59ฟอร์มาลีน 40% Formaldehyde (TOA)40%Local20Kgs ,Tank car
ขายฟอร์มาลีน

ฟอร์มาลีน

60กรดมะนาว Citric Acidจีน,Local25Kgs
ขายCitric Acid กรดมะนาว

ขายกรดมะนาว

61กรดส้ม Acetic Acidอเมริกา30Kgs
กรดน้ำส้ม acetic acid

ขาย acetic acid

62ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์ 50% Hydrogen peroxide50%Local30Kgs
ขายHydrogenperoxide ไฮโดรเย่น เปอร์อ๊อกไซด์

ขายไฮโดรเย่น เปอร์อ๊อกไซด์

63ไตรโซเดียมฟอสเฟต Trisodium phosphateจีน25Kgs
ขายTrisodium Phosphate

ขายไตรโซเดียม ฟอสเฟต

64เฟอร์ริคคลอไรด์ Ferric Chloride 46%46%Local30 Kgs, Tank Car
 ขายFerric Chloride

ขาย เฟอร์ริค คลอไรด์

65เฟอร์ริคคลอไรด์ Ferric Chloride 40%40%Local25 Kgs, Tank Car
66ซิงค์ซัลเฟต โมโน Zinc sulphate : Monoจีน25Kgs
67ซิงค์ซัลเฟต เฮบต้า Zinc sulphate : Heptaจีน25Kgs
68ซิงค์คลอไรด์ 90% Zinc chloride90%Local25Kgs
ขายZinc Chloride

ขาย ซิงค์ คลอไรด์น้ำ

69คอปเปอร์ซัลเฟต Copper sulphateLocal25Kgs
ขายCopper Sulphate

ขาย คอปเปอร์ ซัลเฟต

70เฟอร์รัสซัลเฟต Ferrous SulpateLocal25Kgs
71แคลเซียมคลอไรด์ 74% Calcium chloride74%เกาหลี25Kgs
ขายCalcium Chloride

ขายแคลเซียมคลอไรด์

72แคลเซียมคลอไรด์ 77% Calcium chloride77%จีน,ญี่ปุ่น25Kgs
73แพคน้ำ 10% Poly aluminium chloride 10%10%Local25Kgs , 1000Kgs
ขายPAC แพค (น้ำ)

ขายPAC แพค (น้ำ)

74เกลือบริสุทธิ์ 99.9% Sodium chloride99.9%Local25Kgs , 50Kgs
เกลือบริสุทธิ์ 99.9

เกลือบริสุทธิ์ 99.9

75เกลือบริสุทธิ์ 99.9% Vacumm salt99.9%Local25Kgs , 50Kgs
76เกลือเม็ด Sea saltLocal40Kgs
77เกลือล้างเรซิ่น 97.5% Resin salt97.5%Local25Kgs , 50Kgs
78โซเดียมไนเตรท Sodium nitrateชิลี, จีน50Kgs
ขาย Sodium nitrate

ขายโซเดียมไนเตรท

79โซเดียมไนไตร์ Sodium nitriteจีน25Kgs
ขายSodium Nitrate

โซเดียม ไนไตรท์

80โซเดียมไบคาร์บอเนต Sodium Bicarbonateจีน25Kgs
 ขายSodium Bicarbonate

ขาย โซเดียม ไบคาร์บอเนต

81โซเดียมไบซัลไฟท์ Sodium bisulfiteเยอรมัน25Kgs
ขายSodium Metabisulfite

โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟท์

82โซเดียมอาซิเตรท Sodium acetateจีน25Kgs
ขายSodium Acetate

ขาย โซเดียม อาซิเตท

83โซเดียมซัลไฟท์ Sodium sulfiteญี่ปุ่น25Kgs
ขายSodium Sulphite

ขาย โซเดียม ซัลไฟท์

84โซเดียมไทโอซัลเฟต Sodium thiosulfateจีน25Kgs
85โซเดียมเมทต้าซิลิเกท Sodium metasillicateฮอลแลนด์25Kgs
86โซเดียมซัลเฟต Sodium sulfateจีน50Kgs
87โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ Sodium Hydrosulfiteจีน50Kgs
ขายโซเดียม ไฮโดรซัลไฟท์

ขายโซเดียม ไฮโดรซัลไฟท์

88โซเดียมกลูโคเนท Sodium Gluconateอิตาลี25Kgs
89rodine 31A (Germany)เยอรมัน33Kgs
90กรดกัดแก้ว 70 % Hydrofluoric Acid70%Local25Kgs
91น้ำกลั่น Distilled waterLocal20Kgs
92เซราตอม Celatom FW-14, FW-20, FW-60USA20Kgs
Celatom

Celatom

93ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต(Diammonium Phosphate)จีน25Kgs
94ยูเรีย UreaLocal50Kgs
ขายUrea

ปุ๋ยยูเรีย

95ยูเรีย 46-0-0 (เม็ดโฟม) Urea GranulaLocal1000Kgs /bags
96สารส้มขุ่นผง Aluminium SulphateLocal25Kgs ,50Kgs
ขาย สารส้มป่น-สารส้มผง

ขาย Aluminium Sulphate

97สารส้มขุ่นก้อน Aluminium SulphateLocal25Kgs ,30Kgs
98สารส้มขุ่นเม็ด Aluminium SulphateLocal25Kgs
99สารส้มใสผง Aluminium SulphateLocal25Kgs ,30Kgs
100สารส้มใสก้อน Aluminium SulphateLocal25Kgs ,30Kgs
101สารส้มน้ำ 8% Aluminium Sulphate 8%8%Local1000Kgs /bags
102อ๊อกซาลิค (Oxalic Acid)China25Kgs
ขายOxalic Acid

ขาย กรดอ๊อกซาลิค

103โคบอลด์ ซัลเฟต Cobalt SulphateLocal25Kgs
104วิตามินซี Vitamin CChina25Kgs
105ปูนร้อน : แคลเซียมอ๊อกไซด์ Calcium OxideChina25Kgs
106โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต Sodium Tripolyphosphase (STPP)Local20Kgs , 25Kgs
ขายSodium Tripolyphosphate

ขาย โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต

107โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต Sodium Tripolyphosphase (STPP)China25Kgs
108ทาทาลิค Tatalic AcidChina25Kgs
109ไฮดาซีน 37.5% Hydrazine hydrate37.5%China20, 25, 30 kgs
110โปตัสเซียมคลอไรด์ Potassium chlorideเยอรมัน25Kgs
ขายโปตัสเซียมคลอไรด์

ขาย Potassium chloride

111นิเกิลคลอไรด์ Nickle chloride24%อังกฤษ25Kgs
112เมทานอล MethanolLocal160 Kgs
113EDTA2NA (Ethylenediaminetetraacetic Acid 4Na)China25Kgs
114EDTA2NA (Ethylenediaminetetraacetic Acid 4Na)ฮอลแลนด์25Kgs
115โซเดียมเบนโซเอทChina25Kgs
116บอแร็ก 5 น้ำ BoraxUSA25Kgs
117บอแร็ก 10 น้ำ BoraxUSA25Kgs
118ไททาเนี่ยมไดอออกไซด์ Titanium Dioxide : Industrial gradeรูไท/อนาคัดจีน25Kgs
119แคลเซียมไนเตรท Calcium Nitrateจีน25Kgs
120นิเกิลซัลเฟต Nickle Sulphateอังกฤษ25Kgs
121แอมโมเนียเปอร์ซัลเฟต Ammonium Persulphateญี่ปุ่น25Kgs
ขายแอมโมเนียเปอร์ซัลเฟต Ammonium Persulphate

ขาย Ammonium Persulphate

122โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต Potassium Persulphateญี่ปุ่น25Kgs
123สารเคมีห้องแล็ป